Ventilatiesystemen

Ventilatie is niet alleen noodzakelijk omwille van de wetgeving,
maar vooral omdat woningen tegenwoordig super geïsoleerd zijn.

Door het tekort aan natuurlijke ventilatie krijgt men al gauw te
kampen met hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen.

Ventilatiesystemen
Bekijk op volledige grootte>